Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VIÊN THỊ SÂM 25/05/2022
3 DƯƠNG THỊ XUÂN THU 25/05/2022
4 Nguyễn Thị Thùy Dung 25/05/2022
5 TRẦN THỊ THANH HƯƠNG 25/05/2022
6 Ưng Thị Mỹ Hương 25/05/2022
7 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THIẾT KẾ XÂY DỰNG 368 25/05/2022
8 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 25/05/2022
9 CÔNG TY TNHH VIBRATION 25/05/2022
10 NGUYỄN THỊ THU HỒNG 25/05/2022