Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN QUANG THÁI 01/03/2021
2 Trần Nhựt Trường 01/03/2021
3 Nguyễn Tuấn Trung UPS 01/03/2021
4 Dương Kiều Linh 01/03/2021
5 LÊ THỊ MỘNG THƯỜNG 01/03/2021
6 ĐỖ THANH PHONG 01/03/2021
7 ĐỖ THANH PHONG 01/03/2021
8 NGÔ QUANG KIÊN 01/03/2021
9 HUỲNH NGỌC KIM THƯƠNG 01/03/2021 03/03/2021
10 Hồ Văn Định 01/03/2021