Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Viết Thanh 27/10/2021
3 Đặng Trọng Thành 27/10/2021
4 Trần Bách Diêu 27/10/2021
5 Nguyễn Viết Thanh 27/10/2021
6 NGUYEN SON HA 27/10/2021
7 LÊ THỊ YẾN OANH 27/10/2021
8 Trần Bách Diêu 27/10/2021
9 NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP 27/10/2021 01/11/2021
10 Võ Nguyễn Phương Uyên 27/10/2021