Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Phạm Văn Hiền 18/10/2021
2 Lê Hoài An 18/10/2021
3 Nguyễn Văn Sỹ 18/10/2021
4 NGUYỄN TRỌNG GIANG 18/10/2021 25/10/2021
5 TRẦN THỊ HOÀNG YẾN 18/10/2021
6 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 18/10/2021 02/11/2021
7 NGUYỄN TRỌNG GIANG 18/10/2021 25/10/2021
8 NGUYỄN NGỌC ĐỨC 18/10/2021
9 Trương Nguyễn Ngọc Dung 18/10/2021 27/10/2021
10 NGUYỄN TRỌNG GIANG 18/10/2021 25/10/2021