Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN QUANG VINH 08/03/2021
2 Nguyễn thị Nga 08/03/2021
3 NGUYEN DANG THI UYEN LINH 08/03/2021
4 HUỲNH ANH HÀO 08/03/2021
5 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 08/03/2021
6 Trần Thị Mỹ Duyên 08/03/2021
7 TRƯƠNG TẤN TRÍ 08/03/2021
8 TRƯƠNG TẤN TRÍ 08/03/2021
9 - 08/03/2021 24/03/2021
10 - 08/03/2021 24/03/2021