Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CTY TNHH THƯƠNG MẠI IMVETCO PHARMA 18/05/2022
3 Lê Ngọc Thanh Tâm 18/05/2022
4 NGUYỄN THỊ HƯỜNG 18/05/2022
5 VÒNG THANH TRÂM 18/05/2022
6 Trương Lê Quỳnh Tương 18/05/2022 18/06/2022
7 PHẠM THỊ NGỌC TRINH 18/05/2022 25/05/2022
8 HUỲNH THANH NGHĨA 18/05/2022
9 Nguyễn Minh Khánh 18/05/2022
10 UNIV OF FOREIGN LANGUAGES STUDIES-DHL 18/05/2022 03/06/2022