Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ THỊ BẢO LOAN 27/05/2022
3 Phạm Thị Lien 27/05/2022
4 NGUYỄN TIẾN VIỆT 27/05/2022
5 TRẦN HOÀNG PHÚC 26/05/2022
6 VÕ VĂN HIẾU 26/05/2022
7 HỒ LÊ THỊ XUÂN TRINH 26/05/2022
8 BÙI NGỌC OANH 26/05/2022
9 NGUYỄN THỊ LỆ THỦY 26/05/2022
10 VÕ VĂN HIẾU 26/05/2022