Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM HẢO 18/05/2022 23/05/2022
3 mai thị qui 18/05/2022 23/05/2022
4 Bùi Ngọc Thủ 18/05/2022 03/06/2022
5 Lê Thanh Nguyệt 18/05/2022 23/05/2022
6 PHẠM QUANG VINH 18/05/2022 23/05/2022
7 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG MINH (Đ/D: Trần Minh Tú) 18/05/2022 08/06/2022
8 LÊ THANH THÚY 18/05/2022 08/06/2022
9 HUỲNH THỊ GIẤY 18/05/2022
10 Lê Minh Hải 18/05/2022 27/05/2022