Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN THỊ HẢI ĐƯỜNG 05/07/2022
3 ĐINH KHÁNH LINH 05/07/2022
4 ĐẶNG TRUNG HIẾU 05/07/2022
5 Nguyễn Thị Ngọc Như 05/07/2022
6 Mã Thị Thảo Linh 05/07/2022
7 NGUYỄN THỊ GẤM 05/07/2022
8 Lê Thị Bích Phượng 05/07/2022
9 TRẦN VĂN TRÁNH 05/07/2022
10 LÊ TRỌNG ANH 05/07/2022