Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA 29/11/2021
3 VÕ THỊ KIM PHỤNG 29/11/2021
4 VÕ THỊ KIM PHỤNG 29/11/2021
5 Nguyễn Thị Hoài Thu 29/11/2021
6 Nguyễn Bùi Ngân Thể 29/11/2021
7 Ngô Bảo Trung 29/11/2021
8 Nguyễn Duy Hoà 29/11/2021
9 Phan Thị Ngọc Hạnh 29/11/2021
10 TRẦN LINH NHI 29/11/2021