Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHAN TƯỞNG 20/10/2021
2 ĐẶNG CÔNG THANH 20/10/2021
3 NGUYỄN THỊ THI THI 20/10/2021
4 NGÔ VĂN CHUNG 20/10/2021
5 Phạm Huệ Anh 20/10/2021 25/10/2021
6 Thùy 20/10/2021 25/10/2021
7 NGUYỄN THỊ NGỌC TUYỀN 20/10/2021 25/10/2021
8 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20/10/2021
9 Nguyễn Thị Thanh Kiều 20/10/2021
10 NGÔ ĐỨC HẢI 20/10/2021