Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hoàng Thị Dạ Thảo 25/10/2021
3 Lương Quốc Anh 25/10/2021
4 Ngô Kỳ Duyên 25/10/2021
5 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 25/10/2021
6 LÝ VĂN SANG 25/10/2021
7 Nguyễn Quốc Thống 25/10/2021
8 PHAN THỊ MỸ PHƯỢNG 25/10/2021 15/11/2021
9 BÙI NGUYỄN LINH VY 25/10/2021 15/11/2021
10 BÙI ĐINH XÂY 25/10/2021 26/10/2021