Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Nguyễn Thị Bích Diễm 25/05/2022
3 NGUYEN ANH MY 25/05/2022
4 TRẦN THỊ TUYẾT MAI 25/05/2022
5 TỪ LỆ BÌNH 25/05/2022
6 BÙI NGỌC NGA 25/05/2022
7 Phan Thị Trúc Phương 25/05/2022
8 Trần Thị Bích Tâm 25/05/2022
9 Huỳnh Nguyễn Đăng Quang 25/05/2022
10 Nguyễn Quang Hiền 25/05/2022