Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 PHẠM THỊ KIM CHI 04/12/2021
3 Trần Thị Thu Hằng 04/12/2021
4 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ KHUÔN MẪU TRÍ ĐỊNH 04/12/2021
5 MAI THỊ OANH THÚY 04/12/2021
6 Công Ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Đồng Thành Đạt 04/12/2021
7 CÔNG TY TNHH CHONG PAO 04/12/2021
8 Nguyễn Mỹ Linh 04/12/2021
9 Nguyễn Hồng Sơn 04/12/2021
10 Phan Kim Châu (Công ty hóa sinh Miền Nam) 04/12/2021