Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 PHẠM VIẾT ANH 17/06/2021 18/06/2021
2 LÊ VĂN ĐÔNG 17/06/2021
3 Nguyễn Thị Minh Hà 17/06/2021
4 Lương Thị Hằng 17/06/2021
5 Dũng 17/06/2021 22/06/2021
6 Vương Huỳnh Ái Linh 17/06/2021 19/07/2021
7 Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV (Đ/diện Võ Quốc Thanh) 17/06/2021 19/07/2021
8 Nguyễn Huy Tiến 17/06/2021 19/07/2021
9 PHAN HOÀI BẢO 0937214977 17/06/2021 18/06/2021
10 Nguyễn Thị Thục Uyên 17/06/2021