Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Võ Thị Thu Nữ 03/12/2021
3 Phạm Thị Đào 03/12/2021
4 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
5 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
6 HUỲNH THỊ LẬP 03/12/2021
7 NGUYỄN MINH TRÍ 03/12/2021
8 Ngô Thị Thương 03/12/2021
9 Thiều Thanh Trúc 03/12/2021
10 Công ty TNHH JBU VIệt Nam 03/12/2021