Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ THU THỦY 02/03/2021
2 Nguyễn Thục Quyên 02/03/2021
3 TRẦN VĂN THI 02/03/2021
4 Trần Ngọc Đức 02/03/2021
5 TRẦN VĂN THI 02/03/2021
6 Nguyễn Thuận An 02/03/2021
7 NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH 02/03/2021 05/03/2021
8 NGUYỄN THỊ TRẦN NHÂN ÁI 02/03/2021 04/03/2021
9 Thái Phan Hưng 02/03/2021 16/04/2021
10 LÊ UYÊN BẢO TRÂN 02/03/2021