Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN MẠNH QUANG 17/01/2021
2 Diệp bá lộc 16/01/2021
3 TRỊNH THỊ TRÀ KHA 16/01/2021
4 Phạm Lê Hoàng Tuyến 16/01/2021
5 NGUYỄN ĐÌNH CƯỜNG 16/01/2021
6 NGUYỄN VĂN TRÌNH 16/01/2021
7 NGUYỄN VĂN TRÌNH 16/01/2021
8 NGUYỄN VĂN TRÌNH 16/01/2021
9 NGUYỄN VĂN TRÌNH 16/01/2021
10 NGUYỄN VĂN TRÌNH 16/01/2021