Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 phạm anh Kiệt 29/11/2021
3 châu anh huyền 29/11/2021
4 PHAN TRUNG HIẾU 29/11/2021
5 Võ Thị Vỹ Ý 29/11/2021
6 châu anh huyền 29/11/2021
7 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DỊCH VỤ PHÁT TIẾN 29/11/2021
8 châu anh huyền 29/11/2021
9 LƯU THỊ NGỌC YẾN 29/11/2021
10 châu anh huyền 29/11/2021