Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Huỳnh Ngọc Lan Anh 18/06/2021
2 cong ty tnhh may mac tan phuoc an 18/06/2021
3 Tất Thùy Trang 18/06/2021
4 NGUYỄN THỊ QUYÊN 18/06/2021 21/06/2021
5 NGUYỄN VĨNH THÀNH 18/06/2021
6 NGUYỄN THỊ NHẪN 18/06/2021 21/06/2021
7 NGUYỄN THỊ DUYÊN NHƯ 18/06/2021
8 Trần Thị Bích Hà 18/06/2021
9 Phạm Văn Đê 18/06/2021
10 CÔNG TY TNHH NAPHA-T.Y 18/06/2021