Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 bùi khánh ngọc 16/05/2022
3 TRẦN HUYỀN HÂN 16/05/2022
4 Huỳnh nam sơn 16/05/2022
5 Lê văn hiệp 16/05/2022
6 Lê Anh Thư 16/05/2022
7 Phạm Thị Kim Trang 16/05/2022
8 NGUYỄN CÔNG DANH 16/05/2022
9 Nguyễn Minh Luân 16/05/2022
10 Nguyễn Đức Việt 16/05/2022