Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 LÊ HỮU LỢI 27/05/2022 31/05/2022
3 Dương Văn Thuận 26/05/2022
4 Tran Vu Loan Anh 26/05/2022
5 Bùi Thị Bích Hà 26/05/2022
6 CÔNG TY TNHH SHAT 26/05/2022
7 Nguyễn Thị Bình An 26/05/2022
8 NGUYỄN THỊ BẠCH THU HÀ 26/05/2022
9 Đinh Hạ Tường Vi - CÔNG TY TNHH TM CÔNG NGHỆ MAXSELL 26/05/2022
10 NGUYỄN THỊ BẠCH THU HÀ 26/05/2022