Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CHÂU NHỰT TÂM 08/12/2021
3 VÕ THỊ BÍCH PHƯỢNG 08/12/2021
4 Phạm Thị Hồng Hà 08/12/2021
5 NGUYỄN THỊ LÀ 08/12/2021
6 PHẠM CHÍ THÀNH 08/12/2021
7 ĐẶNG HOÀNG LỢI 08/12/2021
8 Nguyễn Thị Bình An 08/12/2021 17/12/2021
9 Khlok Thanh Hà 08/12/2021
10 Bùi Thị Bích Hà 08/12/2021