Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Khổng Tường Thắng 07/07/2022
3 Hoàng Đình Sang 07/07/2022
4 Hoàng Đình Sang 07/07/2022
5 Khổng Tường Thắng 07/07/2022
6 Nguyễn Minh Hằng 07/07/2022
7 Hoàng Đình Sang 07/07/2022
8 Hoàng Đình Sang 07/07/2022
9 Nguyễn Minh Hằng 07/07/2022
10 VŨ KIÊN TRUNG 07/07/2022