Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 VI THỊ KIM THƯƠNG 05/07/2022
3 Trần Văn Hồng 05/07/2022
4 ĐẶNG CÔNG THẢO 05/07/2022
5 Trần Văn Thái 05/07/2022
6 TRẦN THỊ XUÂN DIỆU 05/07/2022
7 Mai Đắc Vương Tôn 05/07/2022
8 TRIỆU THỊ TRANG 05/07/2022 06/07/2022
9 Trần Quang Khánh 05/07/2022 06/07/2022
10 Trần Hoàng Oanh 05/07/2022