Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Hồ Huỳnh Kim Thanh 01/12/2021
3 Đặng Thị Phương Giao 01/12/2021
4 CÔNG TY TNHH HÓA ỨNG DỤNG THIÊN HẢI 01/12/2021
5 Lê Ngọc Hồng Hương 01/12/2021
6 TRẦN SOÁI HÀ 01/12/2021
7 NGUYỄN TIỂU PHỤNG 01/12/2021
8 CTY TNHH NHẤT PHAN NAM 01/12/2021
9 LÊ ANH HOÀNG 01/12/2021
10 PHAN THỊ KIỀU VÂN 01/12/2021