Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Châu Thị Kim Liên 27/09/2021 27/10/2021
2 Bưu điện 27/09/2021 06/10/2021
3 Thúy Vân 27/09/2021 06/10/2021
4 Nguyễn Thị Bảo Sương 27/09/2021
5 TRẦN VĂN THI 27/09/2021
6 PHẠM THỊ HUYỀN 27/09/2021 29/09/2021
7 Bùi Thị Hương Trà 27/09/2021
8 LÊ THỊ KIỀU CHINH 27/09/2021 04/10/2021
9 LÊ THỊ KIỀU CHINH 27/09/2021 04/10/2021
10 Nguyễn Thành Nhân 27/09/2021