Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 CÔNG TY TNHH THẾ GIỚI GEAR 27/09/2021 27/10/2021
2 Bưu điện (Trần Thành Lung) 27/09/2021 01/11/2021
3 LÊ QUỐC HIẾU 27/09/2021
4 Phạm Thị Hoàng Thúy 27/09/2021
5 Bưu điện (Trần Thành Lung) 27/09/2021 01/11/2021
6 Loan Lê 27/09/2021 27/10/2021
7 Phạm Nhật Tân - Phạm Quang Vinh 27/09/2021 09/11/2021
8 Bưu điện (Trần Thành Lung) 27/09/2021 01/11/2021
9 Bùi Thị Thu Hồng 27/09/2021 27/10/2021
10 NGUYỄN NGỌC TUYỀN 27/09/2021