Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN THỊ THƠM 23/09/2021
2 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 23/09/2021
3 Nguyễn Thị Dung 23/09/2021 28/09/2021
4 Lê Thị Như Quỳnh 23/09/2021 30/09/2021
5 Ms Phương 23/09/2021 28/09/2021
6 Nguyễn Thị Dung 23/09/2021 28/09/2021
7 Nguyễn Lê Minh Châu 23/09/2021
8 Nguyễn Thị Ngọc Trinh 23/09/2021
9 CÔNG TY CỔ PHẦN UPS VIỆT NAM 23/09/2021 11/10/2021
10 Lê Thị Như Quỳnh 23/09/2021 30/09/2021