Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 techmag 24/11/2020 24/12/2020
2 Nguyễn Trọng Tín 24/11/2020 03/12/2020
3 LÊ KHƯƠNG 0786252983 24/11/2020 25/11/2020
4 NGUYỄN VĂN ĐẠT 24/11/2020 25/11/2020
5 ĐẶNG THÀNH DANH 24/11/2020 08/12/2020
6 NGUYỄN NGỌC MAI 24/11/2020 27/11/2020
7 LÊ THỊ XÂY 24/11/2020 24/11/2021
8 LƯƠNG THOẠI ANH 24/11/2020 25/11/2020
9 Tô Ánh Nguyệt 24/11/2020 03/12/2020
10 Đặng Thị Quỳnh Như 24/11/2020