Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Công ty Sài Gòn Nhôm Kính 24/11/2020 27/11/2020
2 NGUYỄN TRUNG KIÊN 24/11/2020 26/11/2020
3 HUỲNH NGỌC THANH THANH 24/11/2020 27/11/2020
4 ZHANG HAOMING 24/11/2020 27/11/2020
5 ZHANG HAOMING 24/11/2020 27/11/2020
6 LƯƠNG THỊ ANH, HÀ VĂN Á - CẤP MỚI - UQ NGUYỄN DUY LÂN 24/11/2020 06/01/2021
7 ZHANG HAOMING 24/11/2020 27/11/2020
8 ZHANG HAOMING 24/11/2020 27/11/2020
9 Lưu Thúy Kiều 24/11/2020
10 BÙI THỊ NHUNG 24/11/2020