Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG 08/12/2021
3 Phạm Bảo Yến 08/12/2021
4 Trần Lê Tuấn Huy 08/12/2021
5 Nguyễn Thị Mai Thảo 08/12/2021
6 NGUYỄN VŨ TRƯỜNG 08/12/2021
7 Chung Bội Trân 08/12/2021
8 NGUYÊN VĂN HÒA 08/12/2021 21/12/2021
9 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KITRACO 08/12/2021
10 TRANG PHƯỢNG HẰNG 08/12/2021