Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN DŨNG 27/01/2022 24/02/2022
3 lê lâm thanh phong 27/01/2022
4 Nguyễn Thị Phức 27/01/2022
5 Nguyễn Trung Nhân 27/01/2022
6 Nguyễn Viết Thanh 27/01/2022
7 vu hoang phuong 27/01/2022
8 Văn Minh Tuấn 27/01/2022
9 LƯU VĂN SONG 27/01/2022
10 MAI VIỆT NGA 27/01/2022