Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ PHI HOA 28/09/2021
2 HÀ NGỌC HIỆP 28/09/2021
3 NGUYỄN THỊ PHI HOA 28/09/2021
4 Phạm Thị Lệ 28/09/2021
5 Phạm Thị Lệ 28/09/2021
6 Nguyễn Ngọc Trúc 28/09/2021
7 kỷ thị ngọc hân 28/09/2021
8 ĐỖ MINH NHẬT 28/09/2021
9 TRẦN THANH TÂM 28/09/2021
10 TRẦN VĂN THI 28/09/2021