Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lê Ngọc Thảo 29/09/2022
3 Phạm Thảo Hạnh 28/09/2022
4 Võ Kim Phận 28/09/2022
5 ĐOÀN NGỌC QUÍ 28/09/2022
6 ĐOÀN NGỌC QUÍ 28/09/2022
7 Phùng Tuấn Bảo 28/09/2022
8 LÊ THỊ KIM DUNG 28/09/2022
9 LÃ THỊ HẰNG 28/09/2022
10 LÊ THỊ KIM DUNG 28/09/2022