Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 11/08/2020 17/08/2020
2 NGUYỄN THÀNH TRỌNG 11/08/2020
3 NGUYỄN THỊ KIM OANH 11/08/2020
4 Quỳnh Như 11/08/2020
5 Lê Thị Thảo Ly 11/08/2020 18/08/2020
6 THIỆU VĂN HÙNG 11/08/2020 20/08/2020
7 Lê Thị Thảo Ly 11/08/2020 14/08/2020
8 Đỗ Thu Trang 11/08/2020 17/08/2020
9 TRẦN THỊ HOA 11/08/2020 14/08/2020
10 HUỲNH PHONG PHÚ 11/08/2020 12/08/2020