Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Dương Bích Thủy 11/08/2020 12/08/2020
2 TRƯƠNG THỊ HỒNG 11/08/2020 12/08/2020
3 HÀ THÚC TÚ 11/08/2020 09/09/2020
4 HOÀNG THỊ VÂN 0904546007 11/08/2020 12/08/2020
5 HOÀNG THỊ VÂN 0904546007 11/08/2020 12/08/2020
6 NGUYỄN THỊ GIỎI (HTH NHÀ) 11/08/2020 23/09/2020
7 TRẦN QUÍ 11/08/2020 25/08/2020
8 Nguyễn Ngọc Minh Trang 11/08/2020 14/08/2020
9 PHAN THỊ KIM NGÂN 11/08/2020 25/08/2020
10 Phạm Minh Luân 11/08/2020 14/08/2020