Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Trương Thị Kim Huyên 20/10/2021
2 NGUYỄN THỊ THU NGÂN 20/10/2021
3 Le Thi Thu Vân 20/10/2021
4 CHÂU QUỐC THANH 20/10/2021
5 LÂM HOÀNG THUẬN 20/10/2021
6 Lê Thị Hiền 20/10/2021
7 HÀ THỊ KIM HƯƠNG 20/10/2021
8 Phạm Thanh Hòa 20/10/2021
9 VĂN NGUYÊN VŨ 20/10/2021
10 Nguyễn thị hiền 20/10/2021