Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 QUÁCH QUỐC TRUNG 29/11/2021
3 Huynh Duc 29/11/2021
4 Đỗ Thị Phương Mai 29/11/2021
5 NGUYỄN VĂN QUANG 29/11/2021
6 PHẠM MINH TUẤN 29/11/2021
7 NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ 29/11/2021
8 LÊ THỊ PHƯƠNG 29/11/2021
9 NGUYỄN THỊ THU HƯỜNG 29/11/2021
10 Nguyễn Thị Oanh 29/11/2021