Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 Lê Thị Hồng Gấm 14/05/2021 25/05/2021
2 LÊ QUANG HIỆP 14/05/2021 17/05/2021
3 Nguyễn Tài Thi 14/05/2021 25/05/2021
4 ĐÀM THỊ CẬN 0909255248 14/05/2021 17/05/2021
5 NGUYỄN THỊ THỤC HÂN - NGUYỄN ANH TUẤN 14/05/2021 28/05/2021
6 LÊ THỊ THÙY DƯƠNG 14/05/2021 28/05/2021
7 Đỗ Văn Thịnh 14/05/2021 17/05/2021
8 TRƯƠNG KIM QUAN 14/05/2021 25/05/2021
9 TRƯƠNG THANH HÀ - TRẦN TẤN KHOA 14/05/2021 28/05/2021
10 ĐOÀN PHẠM NGỌC HUY 14/05/2021 28/05/2021