Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 24/01/2022
3 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 24/01/2022
4 LÊ TẤN HƯNG 24/01/2022 27/01/2022
5 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 24/01/2022
6 NGUYỄN MINH TÂM 24/01/2022 27/01/2022
7 Phạm Như Quỳnh 24/01/2022
8 CTY TNHH HÀ LINH PHƯƠNG HOA CƯƠNG 24/01/2022
9 Nguyễn Thị Hoài thương 24/01/2022
10 Nguyễn Thị Hoài thương 24/01/2022