Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ KIM THOA 03/12/2021 31/12/2021
3 NGUYEN THI NGOC 02/12/2021
4 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 02/12/2021
5 Võ Thị Trúc Phương 02/12/2021
6 TRẦN THỤY THÙY DƯƠNG 02/12/2021
7 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGỌC TRUNG 02/12/2021
8 CÔNG TY TNHH HUSTLE VIỆT NAM 02/12/2021
9 CÔNG TY TNHH SERENTO FITNESS VIETNAM 02/12/2021
10 Võ Thị Trúc Phương 02/12/2021