Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Phạm Như Quỳnh 25/10/2021
3 BÙI MINH HOÀNG 25/10/2021
4 NGUYỄN CÔNG LỆ 25/10/2021
5 HUỲNH VĂN SINH 25/10/2021 09/11/2021
6 VÕ LÊ NAM 25/10/2021
7 DƯƠNG CÔNG HIỆP - ÂU THỊ THANH HỒNG 25/10/2021
8 TRÀN LÊ SANG 25/10/2021 28/10/2021
9 Phạm Như Quỳnh 25/10/2021
10 HUỲNH VĂN TIÊN 25/10/2021 28/10/2021