Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 NGUYỄN THỊ HẢI 02/12/2021
3 Nguyễn Thị Mỹ Dung 02/12/2021
4 Đặng Thị Bích Trâm 02/12/2021
5 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 02/12/2021
6 ĐẶNG THỊ MỸ DUYÊN 02/12/2021
7 TRẦN VŨ 02/12/2021
8 PHAN VĂN NGHĨA 02/12/2021
9 PHAN VĂN NGHĨA 02/12/2021
10 PHẠM THỤY NGỌC YẾN 02/12/2021