Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 MAI BẢO KHANG 12/05/2021
2 ĐOÀN THỊ NGỌC MINH 12/05/2021
3 MAI BẢO KHANG 12/05/2021
4 TRẦN THỊ TÂM CƠ 12/05/2021
5 HUỲNH THỊ THUỲ TRINH 12/05/2021
6 Nguyễn Thị Cẩm Vi 12/05/2021
7 CÔNG TY CỔ PHẦN STOCK FARMER GROUP 12/05/2021
8 Hứa Truyền Thúy 12/05/2021
9 LỤC ANH VINH 12/05/2021 02/06/2021
10 BÙI KHẮC DUY 12/05/2021