Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 TRẦN HỒ HẢI GIANG 28/10/2021
3 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 28/10/2021
4 TRẦN THỊ LÀI 28/10/2021
5 Nguyễn Văn Hùng 28/10/2021
6 NGUYỄN NGỌC ĐẠI 28/10/2021
7 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 28/10/2021
8 Phạm Văn Hiền 28/10/2021
9 NGUYỄN ĐÌNH HỮU 28/10/2021
10 CTY TNHH TM XD ĐÁ VÀNG XANH 28/10/2021 04/11/2021