Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 0903985734 24/11/2020 30/11/2020
2 0358696922 24/11/2020 30/11/2020
3 0985982192 24/11/2020 30/11/2020
4 0358696922 24/11/2020 30/11/2020
5 0358696922 24/11/2020 30/11/2020
6 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 24/11/2020 27/11/2020
7 Ngô Thị Thoại Mỹ 24/11/2020 30/11/2020
8 VP đại diện Openloop Partners 24/11/2020 25/12/2020
9 Phạm Thị Yên 24/11/2020 25/11/2020
10 PHẠM VĂN NINH 24/11/2020