Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Vũ Thụy Tú Trân 24/01/2022 28/01/2022
3 NGUYỄN THỊ HIỀN 24/01/2022 28/01/2022
4 TRẦN VĂN THI 24/01/2022
5 ĐINH NGỌC GIÀU 24/01/2022
6 Nguyễn Thị Tư 24/01/2022
7 Nguyễn Thị Hường 24/01/2022
8 Nguyễn Thanh Trúc 24/01/2022
9 TRẦN VĂN THI 24/01/2022
10 Lê Văn Hòa 24/01/2022 27/01/2022