Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 TRẦN HỒ HẢI GIANG 27/09/2021
2 Nguyễn Thị Thùy Linh 27/09/2021
3 TRẦN CÔNG THÀNH 27/09/2021
4 LÊ TÂY GIANG 27/09/2021
5 Phạm Hồng Quang 27/09/2021
6 Dương Thị Kiều Oanh 27/09/2021
7 Nguyễn Thị Bảo Sương 27/09/2021
8 Nguyễn Thị Xuân 27/09/2021
9 ĐINH THỊ THANH TÂM 27/09/2021
10 TRẦN VĂN THI 27/09/2021