Đang tải dữ liệu...

Tra cứu hồ sơ

Nếu không nhớ, nhấp vào đây và nhập đầy đủ các thông tin.

Bạn hãy nhập chính xác số biên nhận trên phiếu biên nhận và bấm nút "Tra cứu" để xem thông tin hồ sơ của bạn.

STT Thủ tục Số biên nhận Họ và tên Ngày nộp Ngày hẹn trả Tình trạng
1 tenNguoiDaiDien 18/02/2100 25/02/2100
2 Lý Ngọc Thiềm 25/01/2022
3 PHẠM THANH TUẤN 25/01/2022
4 DƯ LÝ HẲNG 25/01/2022
5 NGUYỄN QUỐC GIÀU 25/01/2022
6 Hoàng Anh Khôi 25/01/2022
7 Lư Hảo 25/01/2022
8 Nguyễn Nhật Quang 25/01/2022
9 Lê Thanh Hà 25/01/2022
10 DƯ LÝ HẲNG 25/01/2022